Buổi học thứ 4 của Smebrand K02

Hôm nay Học viên SmeBRAND K02 bước sang buổi học thứ 4, bắt đầu nghiên cứu sâu vào chiến lược thương hiệu.      Vì sao khóa học về Thương hiệu mà đến buổi thứ 4/11 buổi mới nói đến Chiến lược thương hiệu? Khi học về Chiến lược, trước tiên cần có TƯ DUY về chiến lược. HIểu […]