Khai giảng khóa học SmeBRAND – Chiến Lược THƯƠNG HIỆU Dẫn Đầu K2

Lớp học SmeBRAND – Chiến Lược THƯƠNG HIỆU Dẫn Đầu K2 bắt đầu vào ngày 03/04/2015 do trường đào tạo cao cấp Digital Marketing LITADOkết hợp cùng với công ty tư vấn Thanhs Brand tổ chức. Lớp học do ThS.Đặng Thanh Vân – chuyên gia tư vấn thương hiệu Thanhs Branding giảng dạy. Đây là lớp học đặc biệt với rất nhiều các anh chị là Chủ […]