Bế giảng khoá K1 SmeBrand

Cảm xúc dạt dào khi xem những hình ảnh này. Lớp Chiến lược Thương hiệu tuy không phải là đầu tiên trong nghề đào tạo của tôi; nhưng vẫn là tình đầu với việc chính thức tập trung cho hoạt động đào tạo dành cho doanh nghiệp SMEs. Rất nhiều điều thú vị lần đầu […]

Hệ thống nhận diện thương hiệu mẫu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là tài liệu bằng hình ảnh với những quy định cụ thể dành cho hoạt động tư vấn thương hiệu; thiết kế thương hiệu, truyền thông và sản xuất sản phẩm phục vụ quảng cáo… Hê thống nhận diện thương hiệu Tiêu chuẩn – Thương hiệu Phúc Hưng JSC […]