“Nhờ có khoá đào tạo mà tôi dám quyết tâm làm những việc trước đây chưa dám nghĩ đến!”_Chia sẻ từ học viên

Thi thoảng trên dòng Newfeet đọc được những thông điệp quảng cáo, truyền thông của các học viên mình đã từng tham gia giảng dạy, hoặc của các thương hiệu đã từng tư vấn thấy thực sự rất vui. Có những bạn học viên nhanh ý và sáng tạo đến mức bài giảng mới kết […]

KHÁC BIỆT HAY LÀ TƯƠNG ĐỒNG, CÁI NÀO LỢI HƠN?

Khác biệt hóa là một trong những chiến lược quan trọng nhất của Thương hiệu, bao gồm cả thương hiệu cá nhân lẫn thương hiệu của tổ chức không kinh doanh. Tuy nhiên, để hiểu rõ thế nào là khác biệt và xây dựng chiến lược khác biệt hiệu quả; cần xuất phát từ khái niệm “điểm tương đồng”. […]