Mô hình 4 chiến lược trọng yếu của doanh nghiệp

Hôm nay các bạn SmeBRAND k02 sẽ được học kỹ hơn mức cần thiết về Chiến lược cạnh tranh. Infographic vắn tắt này giúp cho các học viên có thể hình dung các bộ công cụ hỗ trợ cho các lựa chọn chiến lược.

Mô hình trên thế giới có rất nhiều, google ra vô biên. Cá nhân mình cũng Public CỰC NHIỀU (chưa thống kê nhưng riêng trong sách đã xuất bản có khoảng 30 mô hình); ngoài ra còn các mô hình khác trên các kênhwww.dangthanhvan.com và www.thanhs.com.vn

                        Mô hình 4 chiến lược trọng yếu của doanh nghiệp

Khi lựa chọn chiến lược, chiến thuật cho doanh nghiệp, tùy quy mô, tùy mức độ cạnh tranh mà chúng ta nên chọn mô hình nghiên cứu phù hợp, Không nên cùng lúc tham khảo quá nhiều mô hình mà bị lấn sâu trong đống lý thuyết và TRỄ CƠ HỘI. Đôi khi một chủ cửa hàng bán phở lại có những quyết định chiến lược tốt không kém chủ một công ty.

      Theo quan điểm cá nhân, mô hình mặc dù là đúc kết kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu nhiều năm làm nghề, nhưng để học hỏi được những giá trị của mô hình thì không thể chỉ vài lời là xong. Một mô hình có thể viết được cả một quyển sách.

Vì thế, cứ có mô hình hay là share. Học viên smeBRAND được khuyến khích chụp ảnh và share thoải mái. Kiến thức vô bờ, càng share càng đầy.

Leave a comment