Hai trong năm nguyên tắc quan trọng của chị Đặng Thanh Vân và Thanhs Branding

1. FOCUS – Tập trung vào điều bạn có thể làm/trở thành giỏi nhất thế giới.

Bạn thoạt tiên xem điều này có vẻ khôi hài và viển vông. Nhưng nếu bạn focus toàn tâm sức vào một khả năng, năng lực lõi trong nhiều năm hoặc nhiều ngày; bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra.
Focus nghĩa là đừng bị cuốn vào những công việc, năng lực khác mà những người khác đang làm thành công. Họ đang Focus; còn bạn thì không.
Focus cũng còn có nghĩa là bạn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích ngắn hạn như tài chính, sự nổi tiếng nhanh… để đạt đến đỉnh cao trong dài hạn.
Để tìm được điểm đáng để focus, chiến lược định vị thương hiệu cá nhân là công cụ đắc lực.

                                                     Sự tập trung

2. INNOVATION.

Đổi mới sáng tạo không có nghĩa là nhảy cóc lên nấc thang mới cao hơn về chất ngay lập tức. Đổi mới sáng tạo đối với tôi là sự cải tiến và nâng cao năng lực mỗi ngày bằng những bước tiến nhỏ. Mỗi ngày bước một bước 0.5m Một năm sẽ là 360 bước tương đương 180m. Hiện nay tôi đã có thể bước nhiều cây số cũng bằng cách như vậy.

                                                    Sáng tạo

Mục tiêu của chúng tôi vào năm 2005 là mỗi 3 năm có một giải pháp về chiến lược phát triển thương hiệu hoàn toàn mới cho xã hội. Hiện nay mỗi năm Thanhs Brand xây dựng được 3 giải pháp mới.
Với các khóa đào tạo, huấn luyện, mỗi khóa các bài giảng đều được đổi mới, không chỉ từng khóa, mà là từng buổi để bám sát năng lực học viên. Sau 2 khóa SmeBrand, phương pháp huấn luyện sẽ được đổi mới tới 50% nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức và kỹ năng của học viên.

Tags

Leave a comment