Điều ít ngờ hai học viên trầm lặng của Smebrand K02

Đã định là giấu kín, không khoe đâu, nhưng vì không kiềm chế được sự sung sướng, nên lại post.

Đây là chân dung 2 học viên rất kín tiếng của SmeBRAND K02. Họ trầm tĩnh, điềm đạm nhưng đầy bất ngờ thú vị.

Hai Founder của 2 doanh nghiệp còn non trẻ trong 2 ngành hàng hoàn toàn khác nhau, nhưng giải pháp doanh nghiệp họ cung cấp khiến mình rất ấn tượng. Cả 2 đều có khả năng trở thành những triệu phú USD trong thời gian rất ngắn vì sản phẩm của họ.. TUYỆT HAY.

      Đi học thích nhất, ngoài việc ngắm giảng viên thì còn được giao lưu và kết thân với “những người khổng lồ bé nhỏ” tuyệt vời

                                    Học viên SmeBrand Khóa 02

 

                                     Học viên SmeBrand Khóa 02
Tags

Leave a comment