Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu cho công ty phân phối

Đặt tên thương hiệu là một nghệ thuật, tuy nhiên cũng là một quy trình có thể logic hóa. Trong quá trình sáng tạo tên thương hiệu cho các doanh nghiệp, Công ty Thanhs đã xây dựng được bộ quy trình đặt tên, và được cải tiến tiếp tục từng năm.

Đặt tên thương hiệu
Overview: Là một công ty mới thành lập,  chủ đầu tư mong muốn xây dựng một công ty chuyên về phân phối. Từ khóa thương hiệu: Inteligent (Thông minh). Ngoài ra, chủ đầu tư ban đầu đã dự kiến đặt tên công ty là Minh Việt Thắng (Minh: thông minh; Việt Nam, Chiến thắng)
 Quy trình tiêu chuẩn của Thanhs:
Trong phần nghiên cứu thông tin, thông thường khách hàng sẽ cần cung cấp thông tin cho bản Brief– để các nhà sáng tạo và chuyên viên nghiên cứu nhận được những thông tin cơ bản nhất về khách hàng và doanh nghiệp. Bản Brief được Thanhs xây dựng chi tiết cũng nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp tự đánh giá, nhìn nhận nhu cầu đích thực của mình và có thể sử dụng như một bản mô tả định hướng chiến lược cho hoạt động Marketing.
Dựa trên các thông tin, hoạt động phân tích và nghiên cứu được triển khai
Mô hình kinh doanh

Nghiên cứu về ngành hàng:

Nghiên cứu tên thương hiệu đối thủ và các doanh nghiệp cùng ngành:

Trong phần đặt tên, đưa ra chiến lược là phần quan trọng nhất, quyết định khả năng thành công của Dự án. Chiến lược được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và kết quả phân tích, đánh giá. Trong đó không thể thiếu vai trò của chuyên gia tư vấn.

Đưa ra nhận định để lựa chọn Chiến lược Tên thương hiệu là Chìa khóa thành công của Thanhs
Chiến lược Tên thương hiệu là Chìa khóa thành công của Thanhs

Sau khi Chọn lựa chiến lược, các tên gọi được sáng tạo với nhiều luồng tư duy khác nhau

Điểm quan trọng nhất: Phải Check tên miền và kiếm tra sơ bộ khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ cho
 tất cả các tên gọi dự kiến
Những tên gọi độc đáo thường được ThanhsBrand khuyến nghị khách hàng nên mua ngay tên miền dù không dùng đến.
Minh Việt Thắng là tên gọi tâm đắc của chủ đầu tư, vì thế Anh đề nghị chúng tôi nghiên cứu phương án đặt tên từ tên gọi này.
Đây là một :”case” khó, vì liên quan tới cảm xúc và nhiệm vụ của Thanhs là phải tạo nên được một tên gọi vừa hiện đại, có khả năng giao thương quốc tế, vừa có cảm xúc và liên tưởng trực tiếp/gián tiếp tới cụm từ “Minh Việt Thắng”.
Chính vì yêu cầu phức tạp trên, mà quy trình đặt tên thương hiệu của Thanhs có thêm một p

hương pháp mới: Nghiên cứu và phân tích từ khóa (sau này được chúng tôi ứng dụng thành công cho nhiều trường hợp khác)
Phương pháp Nghiên cứu và phân tích từ khóa
Các tên thương hiệu cũng lần lượt được đề xuất dựa trên phương pháp sử dụng từ khóa
Phương pháp sử dụng từ khóa trong việc đặt tên thương hiệu
Và các đề xuất khác
Cuối cùng, chúng tôi luôn có đề xuất Tối ưu cho khách hàng cân nhắc lựa chọn
Ban đầu, MIVIIN đã là “sự lựa chọn hoàn hảo” của khách hàng. Anh rất tâm đắc và yêu thích tên gọi này vì trong đó hàm chứa tất cả những mong muốn của anh cho doanh nghiệp non trẻ nhưng nhiều hoài bão.
Mẫu thiết kế cho tên thương hiệu AGOSA để khách hàng cân nhắc

 

Tuy nhiên, Tên thương hiệu cuối cùng được lựa chọn sau một thời gian dài cân nhắc, là   AGOSA – A Global Supply Chain Company. 
 
Tags

Leave a comment