Khai giảng khóa học SmeBRAND – Chiến Lược THƯƠNG HIỆU Dẫn Đầu K2

Lớp học SmeBRAND – Chiến Lược THƯƠNG HIỆU Dẫn Đầu K2 bắt đầu vào ngày 03/04/2015 do trường đào tạo cao cấp Digital Marketing LITADOkết hợp cùng với công ty tư vấn Thanhs Brand tổ chức. Lớp học do ThS.Đặng Thanh Vân – chuyên gia tư vấn thương hiệu Thanhs Branding giảng dạy. Đây là lớp học đặc biệt với rất nhiều các anh chị là Chủ […]

Buổi học thứ 4 của Smebrand K02

Hôm nay Học viên SmeBRAND K02 bước sang buổi học thứ 4, bắt đầu nghiên cứu sâu vào chiến lược thương hiệu.      Vì sao khóa học về Thương hiệu mà đến buổi thứ 4/11 buổi mới nói đến Chiến lược thương hiệu? Khi học về Chiến lược, trước tiên cần có TƯ DUY về chiến lược. HIểu […]

Bế giảng khoá K1 SmeBrand

Cảm xúc dạt dào khi xem những hình ảnh này. Lớp Chiến lược Thương hiệu tuy không phải là đầu tiên trong nghề đào tạo của tôi; nhưng vẫn là tình đầu với việc chính thức tập trung cho hoạt động đào tạo dành cho doanh nghiệp SMEs. Rất nhiều điều thú vị lần đầu […]

Đặt tên thương hiệu

Đặt tên thương hiệu cho công ty phân phối Đặt tên thương hiệu là một nghệ thuật, tuy nhiên cũng là một quy trình có thể logic hóa. Trong quá trình sáng tạo tên thương hiệu cho các doanh nghiệp, Công ty Thanhs đã xây dựng được bộ quy trình đặt tên, và được cải […]